Autorská práva

Veškerý obsah těchto stránek, včteně textu, grafiky, log, ikon, obrázků a fotografií (pokud to není výslovně uvedeno), je majetkem Petra Pazdírka a je chráněn českými právními prědpisy o ochraně autorských práv. Ke kompilaci tedy výběru, uspořádaní a seskupení veškerého obsahu těchto stránek má výhradní právo Petr Pazdírek a tato kompilace podléhá ochraně podle českých prědpisů o autorských právech.

Jakékoli použití obsahu těchto stránek, včetně jejich reprodukce, duplikace, modifikace, distribuce, prěnosu, republikace, prodeje, vystavování či provozování, je přísně zakázáno bez svolení autora, kterým je Petr Pazdírek. Autor respektuje práva k duševnímu vlastnictví třetích stran.

Pokud se domníváte, že došlo k reprodukci Vašeho díla způsobem porušujícím autorská práva, kontaktujte jej laskavě na adrese petr.pazdirek@volny.cz Autor poskytuje tyto stránky tak jak jsou a nenese odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v důsledku užívání těchto stránek, ať už jde o náhradu škody přímou, nepřímou, náhodnou či následnou. Autor si vyhrazuje právo kdykoliv měnit obsah těchto stránek.