Článek Zřícenina hradu Mitrov

Zřícenina hradu Mitrov Tato zřícenina se nachází nedaleko obce Strážek, hrad vybudoval někdy v 80. letech 13. století Demeter z Bukové.

Publikováno: 10.08.2009

Hrad dostal název, po svém budovateli, tedy Dimitrov, zkráceně Mitrov.Pozakladateli hradu Demeterovi z Bukové, zde sídlí jeho syn Bohuslav a to v roce 1297.Více se o hradu zmiňuje až letopočet 1358.kdy hrad přebírá Bohuslav z Mitrova. Ten pak hrad postoupil markraběti Janovi a to v roce 1365, jelikož ale hrad nepatřil celý Bohuslavovi,ale další díl patřil i Vaňkovi z Potštejna, ten pak i tuto část postoupil markraběti v roce 1375.
Dalším vlastníkem byl i Dobeš,který byl pravděpodobně purkrabím a to od roku 1398 až  do 1407.Po tomto roce přebírá hrad Hlaváček z Ronova,který jej v roce 1415 podstoupil Vilému z Pernštejna.Perštejnové hrad drží ař do roku 1589,kdy pomalu hrad pustne.

 Stavitelé hradu vybrali nejužší místo ostrohu, oddělili je hlubokým příkopem a za ním postavili zeď a věž, která ovládala nevelkou planinku za příkopem, stáčejícím se po mírnějším svahu a táhnoucím se podél hradiště až k opačnému konci opevněného areálu, kde končí v prudkém svahu nad řekou. Hlína z příkopu byla navršena na mohutný násep, na němž stála patrně dřevěná hradba. Z ní byla ovládána přístupová cesta z podhradní dědinky, zvané Podmitrov, úbočím vzhůru ke hradu. Vnitřek areálu obepínala kamenná zeď, jejíž zbytky se zachovaly dodnes. Na některých místech byla zvenčí podepřena kamennými pilíři. Na straně, již obtéká Bobrůvka, vedl napříč ostrohem ještě jeden příkop.